Om mitt arbete

Min keramik lever i årstiderna, i färgerna och naturens skiftningar. Växterna, träden, blommorna jag odlar i min trädgård. Att fångas av ett mönster, en skimrande yta, formen på ett blad. Jag tycker om lergodset för dess sinnlighet och direkthet, glänsande glasyr mot röd lera.

Min utgångspunkt är alltid kärlet, det som kan innehålla och öppna sig. Alla mina former är handbyggda, kavlade, ringlade - en arbetsprocess som får mej att "gå in i formen", att vara närvarande. Jag målar och dekorerar med engober (en slammad vit lera som jag färgar in), sedan en transparant glasyr eller en vit täckande. Den matta ytan mot den blanka, att ständigt kunna variera, skapa på nytt.

Jag tänker mycket i färger när jag arbetar: "Mjukt gult, orange mot vitt" skriver jag i min anteckningsbok.
Min inspiration finns också i den islamska mönstervärlden, Iznik-kakel, Matisse målningar och pappersklipp, filmer jag ser, museer jag besöker.

 

 
About my work 

My work is strongly connected with the seasons, in the colours and changes in nature. Plants, trees and the flowers I grow in my garden. I like earthenware for its sensuality and directness, the beauty of a glossy glaze next to the red terra cotta clay.

My approach to ceramics has always been connected with vessels, I like shapes that can hold something or be open. I make individual pieces, often variations of a few themes. If I should describe my work it might be as a kind of contemporary, ritual vessels with a close relationship to nature. All my work is hand-built, by slabs and coilbuilding. Decorated and painted with slips and underglazes. I like the combination of matt and shiny surfaces.

When I make my work its like living and thinking in colours : "Soft yellow, burnt orange with white" it says in my sketch-book.
My inspiration also comes from Iznik-tiles, Matisse paintings and papercuts, textile art, films and visiting museums.