Contact

adress: Vallby Söderväg 27
276 56 Hammenhög

mobil: 076/8455732
annebeth@telia.com

www.facebook.com/annebeth.borselius
Instagram: eva_annebeth

Min keramik finns hos:

Galleri Astley, Uttersberg
www.galleriastley.com

Konstnärernas butik, Tjörnedala Konsthall
www.oskg.nu

Museibutiken,
Höganäs museum
www.hoganasmuseum.se

Det går också bra att besöka min
verkstad, helst efter
telefonkontakt.
Välkommen!

Foto: PeO Eriksson, Sophia Callmer,
Mimmi och Ralf Borselius